Aanvraag opslagruimte1. Aanvrager

Naam, voorletters*

Geboortedatum*

Geboorteplaats*

E-mailadres*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Vast telefoonnummer*

Mobiel telefoonnummer*

IBAN-nummer voor afschrijving huur per automatisch incasso


2. Inkomen

Werkgever*

BeroepAls u geen werkgever hebt, geef dan aan welke uitkering u ontvangt


3. Lokatie

Voorkeur

Reden voor gebruik*

Wanneer wilt u de ruimte betrekken?

4. Referentie (bij voorkeur werkgever of woningbouwvereniging)

Naam

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Uw relatie tot uw referentie?


5. Tenslotte

Voeg een kleurenkopie van een geldig identificatiebewijs toe. Hierbij mogen ogen en BSN-nummer worden afgeplakt.*


Deze inschrijving vervalt 12 maanden na de inschrijvingsdatum, tenzij binnen die termijn een handhaving van de inschrijving is verzocht, gaarne vernemen wij indien geen inschrijving meer noodzakelijk is.

De door u verstrekte gegevens worden door ons geregistreerd en vallen onder de Wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanvrager verklaart dat bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld en weet dat bij onjuiste opgave van de gevraagde gegevens de aanvraag terzijde zal worden gelegd.


De Huurovereenkomst vindt u hier