Aanvraag opslagruimte1. Persoonsgegevens aanvrager

Voorletters, Achternaam*

Geboortedatum*

Geboorteplaats*

E-mailadres*

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Vast telefoonnummer*

Mobiel telefoonnummer*

IBAN-nummer*


2. Inkomen

Werkgever*

Als u geen werkgever hebt, geef dan aan welke uitkering u ontvangt


3. Locatie

Plaats

Straat

Reden voor gebruik*

vanaf welke datum wilt u de ruimte huren?


4. Referentie (bij voorkeur werkgever of woningbouwvereniging)

Naam

Adres

Postcode

Telefoonnummer

Uw relatie tot uw referentie?


5. Legitimeren

Voeg een kleurenkopie van een geldig legitimatiebewijs toe. Hierbij mogen ogen en BSN-nummer worden afgeplakt.*


Deze inschrijving vervalt 12 maanden na de inschrijvingsdatum, tenzij binnen die termijn een handhaving van de inschrijving is verzocht, graag horen wij van u wanneer de inschrijving niet meer noodzakelijk is.

De door u verstrekte gegevens worden door ons geregistreerd en vallen onder de Wet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanvrager verklaart dat bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid zijn ingevuld en weet dat bij onjuiste opgave van de gevraagde gegevens de aanvraag niet verder in behandeling wordt genomen.


De huurovereenkomst vindt u hier